Podatek od towarów i usług (VAT)

Oferujemy między innymi doradztwo w zakresie:

  • planowania efektywnych podatkowo struktur rozliczeń,
  • optymalizacji transakcji międzynarodowych z punktu widzenia VAT,
  • doradztwa transakcyjnego związanego z procesami restrukturyzacyjnymi (aport, zbycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poszczególnych składników majątkowych),
  • planowania zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w celu podwyższenia płynności finansowej.

Oferujemy także:

  • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT,
  • kompleksowe przeglądy rozliczeń w zakresie VAT mające na celu identyfikację ryzyk podatkowych, analizę możliwych wariantów wdrożenia rozwiązań pozwalających na optymalizację rozliczeń w zakresie VAT oraz asystę w ich wdrażaniu,
  • asystę przy uzyskiwaniu zwrotów polskiego podatku VAT dla podmiotów zagranicznych.

Tekst alternatywny

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Kadry i płace

Kariera

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tekst alternatywny

+48 22 11 96 96 1