Podatek akcyzowy

Oferujemy między innymi doradztwo w zakresie:

  • analizy konsekwencji podatkowych związanych z planowanymi transakcjami,
  • oceny efektywności struktur obrotu wyrobami akcyzowymi mającej na celu ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych oraz optymalizację rozliczeń podatkowych;

Oferujemy także:

  • Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące konsekwencji podatkowych w zakresie akcyzy;
  • Kompleksowe przeglądy prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego oraz wypełniania innych obowiązków administracyjnych związanych z produktami akcyzowymi;
  • Reprezentowanie podatników przed urzędami celnymi oraz pracownikami szczególnego nadzoru podatkowego.

Tekst alternatywny

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Kadry i płace

Kariera

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tekst alternatywny

+48 22 11 96 96 1