Kadry i płace

Zapewniamy kompleksowe usługi dotyczące kalkulacji wynagrodzeń, zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek osobowych i kapitałowych.

Oferujemy między innymi:

Sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń,
Sporządzanie deklaracji na ubezpieczenie społeczne,
Sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń,
Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
Sporządzanie umów o pracę,
Przygotowanie innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Tekst alternatywny

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Kadry i płace

Kariera

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tekst alternatywny

+48 22 11 96 96 1